Privatumo politika

Privatumo  politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. rugpjūčio mėn.

Kokią informaciją renkame?

Jums apsilankius ir (arba) naudojantis mūsų svetainę arba susisiekus su mumis, galime rinkti šią informaciją:

 • asmens duomenis, kuriais nusprendžiate pasidalyti su mumis norėdami užsiprenumeruoti el. laiškus, naujienlaiškius ir kuriuos pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis, įskaitant komentaruose, įvertinimuose ar apklausos atsakymuose pateiktą informaciją. Pateikdami užsakymą arba įvertinimą, galite savanoriškai pateikti mums specialių kategorijų asmens duomenis, jei jų reikėtų paslaugai, kurią norite užsisakyti ar įvertinti (pvz., susijusią su jūsų sveikata ar tautybe);
 • jei naudojatės mūsų internetine mokėjimo sistema, galime saugoti (per paskirtą mokėjimo operacijų tvarkytoją) saugiai šifruotus jūsų kreditinės ar mokėjimo kortelės duomenis;
 • jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (pavyzdžiui el. paštu, telefonu, žinute ar socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais;
 • informaciją apie jūsų apsilankymus svetainėje ir naudojimąsi ja, pavyzdžiui, informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius svetainėje;
 • Svarbu, jog visi jūsų mums pateikiami asmens duomenys  būtų teisingi ir tikslūs. Tai reiškia, pavyzdžiui, jog visuomet turite užtikrinti savo kontaktinių duomenų (įskaitant el. pašto adresą) teisingumą.

Jei ketinate mums pateikti kito asmens duomenis, pavyzdžiui, užsakydami paslaugas kito asmens vardu, turėtumėte mums pateikti trečiosios šalies duomenis tik turėdami jų sutikimą ir informavę juos apie tai, kaip panaudosime jų duomenis, įskaitant šioje privatumo politikoje išdėstytus tikslus.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų svetainėje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

Kaip naudojame jūsų asmens duomenis?

Iš esmės asmens duomenis naudojame norėdami suteikti jūsų užsakytas paslaugas,  apdoroti mokėjimo operacijas, pateikti savo turinį ir reklamas, kurios, mūsų nuomone, gali jus sudominti, klientų tyrimams atlikti, rinkodaros ir reklaminiams el. laiškams siųsti bei norėdami jus informuoti apie svarbius pasikeitimus mūsų svetainėje.

Jūsų asmens duomenis taip pat galime panaudoti šiems tikslams:

 • norėdami įvykdyti sutartį arba imtis su sutartimi susijusių žingsnių. Tai apima:
  • informacijos jums siuntimą apie užsakytas paslaugas (pvz., priminimai apie apsilankymą) el. paštu ar  SMS žinute
  • užsakymų pateikimo palengvinimą ir mokėjimų priėmimą;
  • atsakymus į jūsų klausimus ir abejones;
 • norėdami vykdyti „Mandalos Masažų“ veiklą ir tenkinti teisėtus interesus ir ypač:
 • užtikrinti savo svetainės saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui, saugumo incidentams ir kitiems nusikaltimams;
  • patikrinti atitiktį mūsų sąlygoms ir pateikti, vykdyti ar gintis nuo teisinių reikalavimų;
  • informuoti jus apie naujas paslaugas ir specialius pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, būtų jums vertingi, pavyzdžiui, el. paštu ir rodydami reklamą trečiųjų šalių svetainėse, kaip antai „Facebook“ (kai sutikimas nėra reikalingas);
  • ištirti ir atsakyti į jūsų ar kitų asmenų pateiktus klausimus ar nusiskundimus dėl mūsų svetainės, produktų ar paslaugų;
  • atlikti rinkos tyrimus ir klientų apklausas;
 • gavę jūsų sutikimą:
 • norėdami jus informuoti apie naujas paslaugas ir specialius pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, gali būti jums vertingi, pavyzdžiui, el. paštu ar rodydami reklamą trečiųjų šalių svetainėse, kaip antai „Facebook“ (kai reikalingas sutikimas);
  • norėdami išsiųsti jums informaciją apie konkursus ir apklausas,  akcijas
  • kitais atvejais, kai paprašysime jūsų sutikimo, jūsų asmens duomenis naudosime tik tam konkrečiam tikslui, kuriam prašėme jūsų sutikimo.
 • teisės aktuose nustatytiems tikslams:
 • norėdami atsakyti į tyrimą atliekančių valstybės ar teisėsaugos institucijų užklausas;
  • norėdami įvykdyti teisinius, norminius ir atitikties reikalavimus.

Sutikimo atšaukimas ar kitoks nesutikimas su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais

Visais atvejais, kai asmens duomenis tvarkysime vadovaudamiesi jūsų sutikimu, jūs visuomet turėsite galimybę savo sutikimą atšaukti, tiesa, mes galime turėti ir kitų teisinių pagrindų jūsų asmens duomenims tvarkyti kitiems anksčiau paminėtiems tikslams. Kai kuriais atvejais tiesioginės rinkodaros pranešimus galime pateikti jums ir be jūsų sutikimo, vadovaudamiesi savo teisėtais interesais. Jūs turite absoliučią teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Tą padaryti galite vadovaudamiesi nurodymais elektroniniame pranešime arba susisiekdami su mumis, kaip nurodyta toliau.

 • Jei norėtumėte atsisakyti jums siunčiamų pranešimų prenumeratos, galite tą padaryti paspaudę elektroninių pranešimų, kuriuos jums siunčiame, apačioje esančią nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ arba susisiekdami su mumis el. paštu mail@mandalos-masazai.lt. El. paštu siunčiamos rinkodaros atveju prašome palaukti 48 darbo valandas, kad jūsų el. pašto adresas būtų pašalintas iš mūsų sistemos.

PayPal  ir Paysera sandoriai

Prašom atkreipti dėmesį, kad visiems „PayPal“ ir „Paysera“  sandoriams yra taikoma atitinkamai  „PayPal“ arba  „Paysera“privatumo politikos , kurias galima rasti čia: [1]  ir čia: https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/privatumo-politika.

Norėdami naudotis „PayPal“  arba „Paysera“ sandoriams mūsų svetainėje atlikti, įsitikinkite, kad jus tenkina „PayPal“  arba „Paysera“privatumo politikos sąlygos.

Su jūsų asmens duomenimis susijusios teisės

Visais atvejais, kai renkame jūsų asmens duomenis, jūs turite teisę:

 • prašyti savo asmens duomenų kopijos;
 • prašyti ištaisyti, ištrinti asmens duomenis arba riboti jų tvarkymą;
 • gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sutarties tikslais ar su sutikimu, susistemintus elektroniniu formatu ir prašyti mūsų perduoti šią informaciją kitai organizacijai;
 • nesutikti, kad kai kuriomis aplinkybėmis jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (ypač, kai jūsų asmens duomenų tvarkyti neprivalome, kad įvykdytumėme sutartinį ar kokį kitą teisinį reikalavimą, arba kai naudojame duomenis tiesioginei rinkodarai).

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis, kartkartėmis gali būti apribotos. Pavyzdžiui, jei vykdydami jūsų prašymą turėtumėme atskleisti kito asmens duomenis arba mums būtų taikomas teisinis reikalavimas ar turėtumėme pagrįstą teisinį pagrindą tęsti jūsų asmens duomenų, kuriuos paprašėte ištrinti, tvarkymą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą, jei manytumėte, kad su jūsų asmens duomenimis elgiamasi netinkamai. Raginame jus visų pirma kreiptis į mus, tačiau, jei ši teisė yra taikoma jums, turite teisę kreiptis ir tiesiogiai į atitinkamą priežiūros instituciją.

Jūsų asmens duomenų laikymo vieta

Asmens duomenys, kuriuos renkame, bus  saugomi  Europos ekonominės erdvės (EEE) ribose.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia šioje privatumo politikoje nurodytai veiklai ar kokiai kitai jums kitaip nurodytai veiklai įgyvendinti arba tiek, kiek leidžiama pagal taikomą teisę.