Mandalos Masažai sąlygos ir politikos

Mandalos Masažai sąlygos ir politikos

 1. Interneto svetainės naudojimas
  1. Šios Interneto svetainės naudojimo sąlygos nustato tvarką, kurios turite laikytis naudodamiesi Interneto svetaine. Prieš prisijungdami prie Interneto svetainės, turite patvirtinti, kad sutinkate su Interneto svetainės naudojimo sąlygomis. Šios Interneto svetainės naudojimo sąlygos taikomos visiems prieigos prie Interneto svetainės  būdams, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) internetą, skaitmeninės televizijos paslaugas ir mobiliuosius telefonus.
  1. Jei nesutinkate su šiomis Interneto svetainės  naudojimo sąlygomis, negalėsite naudotis Interneto svetaine.
 2. Prieiga prie mūsų Interneto svetainės
  1. Prieiga prie mūsų Interneto svetainės  suteikiama per www.mandalos-masazai.lt  Pasiliekame teisę be įspėjimo panaikinti ar keisti savo Interneto svetainę (taip pat visus joje/jose siūlomus produktus ar paslaugas). Neprisiimame atsakomybės už tai, jei atitinkamu metu mūsų Interneto svetainė ar bet kuri jos ar jų dalis yra dėl kokios nors priežasties neprieinama.
  1. Laikas nuo laiko atnaujiname savo Interneto svetainę,  taip pat bet kuriuo metu be jokio įspėjimo galime keisti jų turinį. Pasiliekame sau teisę bet kuriuo metu panaikinti, keisti ar sustabdyti Interneto svetainę be jokio įspėjimo.
  1. Medžiaga ir informacija mūsų Interneto svetainėje nėra skelbiama kaip konsultacinė pagalba ir neturi būti tokia laikoma. Todėl visa įstatymų leidžiama apimtimi neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kad kažkas pasinaudojo tokia informacija.
  1. Už visas priemones, reikalingas norint prisijungti prie šios Interneto svetainės  ir jas peržiūrėti, atsakingi esate patys, taip pat turite patys pasirūpinti, kad naujausia antivirusinė programinė įranga būtų įdiegta įrenginyje, iš kurio jungiatės prie mūsų Interneto svetainės.
  1. Patys privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie jungiasi prie mūsų Interneto svetainės  per jūsų interneto jungtis, būtų susipažinę su šiomis Interneto svetainės  naudojimo sąlygomis.
  1. Todėl, pasiliekame sau teisę panaikinti prieigą prie mūsų Interneto svetainės  ir (arba) atšaukti bet kokį užsakymą, jei mūsų netenkina jūsų kreditingumo arba sukčiavimo prevencijos patikrinimo rezultatai, arba jei pagrįstai įtariame, kad jūs užsiimate sukčiavimu ar pinigų plovimu.
 3. Netinkamas mūsų Interneto svetainės naudojimas
  1. Privalote nenaudoti mūsų Interneto svetainės netinkamu būdu:
 • tyčia paskleidžiant virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas, laiko bombas, klaviatūros paspaudimų registravimo programas, šnipinėjimo programas, reklamos programas ar kitą medžiagą, programą ar kodą, kuris daro (ar yra užprogramuotas daryti) neigiamą įtaką bet kurios kompiuterinės ar aparatinės programinės įrangos veikimui; ir (arba)
 • neteisėtai prisijungiant ar mėginant neteisėtai prisijungti prie mūsų Interneto serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, kuri prijungta prie mūsų Interneto svetainės; ir (arba)
 • atakuojant mūsų Interneto svetainę per atsisakymo aptarnauti kibernetinę ataką ar paskirstytą atsisakymo aptarnauti ataką.
  • Šio punkto reikalavimų pažeidimas gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu pagal Baudžiamąjį kodeksą. Apie tokius pažeidimus pranešime atitinkamoms teisėtvarkos institucijoms, su kuriomis bendradarbiausime atskleidžiant joms jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju, jūs iškart netenkate teisės naudotis mūsų Interneto svetaine
 • Užsiregistravę naudotojai
  • Visa informacija, kurią mums pateikiate užsiregistravę, bus laikoma ir saugoma jūsų sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.
 • Užsakymų Sąlygos
  • Prieš pateikdami užsakymą atidžiai patikrinkite visus duomenis ir įsitikinkite, ar Paslaugoms netaikomi kokie nors apribojimai.
  • Pasirūpinkite, kad iki jūsų apsilankymo ar viešnagės mes būtume  informuoti apie bet kokias sveikatos problemas ar kitus su alergijomis/ligomis susijusius aspektus.
  • Jei norite pakeisti ar atšaukti Užsakymą, pasirinkite  vieną iš toliau nurodytų variantų:
 • vadovaudamiesi nuoroda, pateikta jūsų Užsakymą patvirtinančiame elektroniniame laiške;
 • tiesiogiai kreipdamiesi į mus telefonu
 • per mūsų Internetinę svetainę
  • Užsakymą be laiko rezervacijos   galite atšaukti per 14 dienų nuo savo Užsakymo patvirtinimo gavimo – tokiu atveju mes pasiūlysime jums grąžinti vsą sumą kurią sumokėjote už Užsakymą.
  •  Užsakymą su laiko rezervaciją galite atšaukti jei atitinkamas jūsų apsilankymas nenumatytas per artimiausias 24 valandas. Tokiais atvejais galėtume jums pasiūlyti grąžinti visas sumas. Tačiau, jei apsilankymas yra numatytas per artimiausiais 24 valandas, jūs neturėsite teisės į sumokėtų sumų grąžinimą.

Jeigu norite su mumis pabendrauti, susisiekite su mūsų darbuotojais ir mielai jums padėsime: mail@mandalos-masazaai.lt, 861120930. Procedūrų metu atsiliepti negalėsime, bet po procedūrai pasibaigius jums perskambinsime.

 • Naudotojų sukurto turinio (NST) pateikimas
  • Jei ir kai Interneto svetainės funkcinės galimybės tai leidžia, Interneto svetainės  lankytojai, užsiregistravę socialinių tinklų paskyroje per valdiklį ar sąsają, prieinamą per interneto svetainę ar kitaip, gali siųsti naudotojų sukurtą turinį į Interneto svetainę.
  • Visas atsiųstas naudotojo sukurtas turinys bus siejamas su jūsų vartotojo vardu arba socialinių tinklų paskyros, kurią esate užregistravę, vartotojo vardu, tačiau savo Interneto svetainėje mes neskelbsime jūsų elektroninio pašto adreso.
  • Pasiliekame teisę atsisakyti skelbti naudotojo sukurtą turinį (arba be įspėjimo pašalinti paskelbtą naudotojo turinį), jei jis neatitinka mūsų Naudotojų sukurto turinio politikos nuostatų. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kurie kyla dėl tokio sprendimo atsisakyti publikuoti (arba pašalinti jau publikuojamą) naudotojo sukurtą turinį.
  • Taip pat pasiliekame teisę užblokuoti galimybę konkretiems naudotojams siųsti naudotojo sukurtą turinį į Interneto svetainę, jei jie sistemingai ir (arba) grubiai pažeidinėja Naudotojų sukurto turinio politikos nuostatas.
  • Naudotojų turinyje išreikštos nuomonės ir požiūriai, kuriuos pateikia svetainės lankytojai yra laikomos individualia naudotojo, o ne Mandalos Masažai, nuomone, ir mes neprisiimame atsakomybės už tokio naudotojo sukurtą turinį.
  • Tačiau, jei manote, kad bet koks Interneto svetainėje esantis naudotojo sukurtas turinys yra įžeidžiantis, nešvankus, šmeižikiškas, rasistinis, kenksmingas, netikslus, neteisėtas, nelegalus ar klaidinantis, prašome informuoti mus elektroniniu paštu info@mandalos-masazai.lt  nurodydami temos pavadinimą „Nepageidaujamas turinys“. Gavę jūsų skundą, mes pašalinsime arba užblokuosime prieigą prie skundžiamo naudotojo sukurto turinio.
 • Intelektinė nuosavybė
  • Jungtis prie šios Interneto svetainės, peržiūrėti ir atsispausdinti vieną jos kopiją, taip pat vieną kopiją Interneto svetainėje  esančios informacijos, vaizdų ir kito turinio (išskyrus lankytojo sukurtą turinį) (toliau – „Medžiaga“) galite tik griežtai vadovaudamiesi šiomis Interneto svetainės  naudojimo sąlygomis.
  • Peržiūrėti, atsispausdinti, naudoti, cituoti, remtis Interneto svetaine ir Medžiaga galite tik savo asmeniniais, o ne komerciniais, tikslais ir su sąlyga, kad pripažįstate, jog nuosavybės teisės į tokią informaciją priklauso Mandalos Masažai.
  • Jokios minėtų teisių nuostatos nesumažina ar neapriboja autoriaus neturtinių teisių Medžiagos atžvilgiu.
  • Mes aiškiai pasiliekame sau visas intelektinės nuosavybės teises į Interneto svetainę ir Medžiagą, ir jūs galite naudotis Interneto svetaine ir Medžiaga su tam tikrais apribojimais, pagal kuriuos jums draudžiama:
   • šalinti bet kokius Medžiagoje esančius pranešimus apie autorines teises ar kitą patentuotą informaciją; ir (arba)
   • naudoti Interneto svetainėje  esančią Medžiagą tokiu būdu, dėl kurio gali būti pažeistos mūsų ar bet kokių trečiųjų šalių autorių teisės, intelektinės nuosavybės teisės ar nuosavybės teisės; ir (arba)
   • naudoti ar skatinti kitus naudoti bet kokią automatinę sistemą ar programinę įrangą, siekiant išgauti turinį ar duomenis iš šios Interneto svetainės  (toliau – „ekrano duomenų analizė“), išskyrus atvejus, kai jūs ar atitinkama trečioji šalis tiesiogiai su mumis esate sudarę rašytinę licencijos sutartį, pagal kurią tokia veikla yra leidžiama; ir (arba)
   • atgaminti, keisti, rodyti, atlikti, publikuoti, platinti, skleisti, transliuoti, kadruoti (arba naudoti bet kokią kitą naršyklę ar įrėmintą aplinką), perduoti į viešumą ar išsiųsti bet kuriai trečiai šaliai arba naudoti šią Interneto svetainę, ir  (arba) Medžiagą kitais komerciniais tikslais be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo, duoto pagal licencinę sutartį.
 • Prekių ženklai
  • Aiškiai pasiliekame teises į https://mandalos-masažai.lt  domeną ir visus susijusius domenus bei subdomenus, taip pat į Mandalos Masažai pavadinimą, savo logotipą, paslaugų ženklus, prekybinius pavadinimus ir (arba) prekių ženklus. Kiti Interneto svetainėje paminėti prekių ženklai, produktai ir įmonių pavadinimai gali priklausyti atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams, o teisės į tokius ženklus yra paliekamos atitinkamiems jų savininkams ar licencijų turėtojams.
 • Nuorodos į mūsų Interneto svetainę
  • Galite daryti nuorodas į bet kokį Interneto svetainės puslapį nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad tai darysite sąžiningai ir teisėtai ir, kad nekenksite mūsų reputacijai ir neprisiimsite jokios naudos sau. Siekiant išvengti neaiškumų nustatoma, kad susietoje tinklavietėje neturi būti suaugusiems skirtos ar neteisėtos medžiagos, taip pat įžeidžiančios, varginančios ar kitaip atgrasios informacijos.
  • Negalite pateikti nuorodų į mūsų Interneto svetainę, siūlant bet kokios formos susiejimą, patvirtinimą ar pritarimą iš mūsų pusės, jei tokio nėra. Negalite pašalinti ar paslėpti užtamsinant ar kitaip jokios reklamos, pranešimo apie autorių teises ar kitos Interneto svetainėje skelbiamos informacijos.
  • Dedant nuorodą į mūsų Interneto svetainę negali būti suteikta galimybė naršyti po puslapį arba talpinti turinį įrėmintoje aplinkoje.
 • Privatumas, jūsų asmens duomenys
  • Mums labai svarbu, kad jūsų asmens duomenys išliktų konfidencialūs. Prašome susipažinti su mūsų Privatumo politika, kurioje išsamiai paaiškinama, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis.
 • Mūsų atsakomybė
  • Visais įstatymų nustatytais atvejais mes neprisiimame ir nepripažįstame jokių garantijų, terminų, sąlygų ir pareiškimų, kuriuos gali kitaip numatyti įstatymai šios Interneto svetainės atžvilgiu, t. y. mes nedarome jokių pareiškimų ir negarantuojame, kad Interneto svetainė bus be klaidų, neturės virusų ar kitų kenksmingų komponentų, ar, kad defektai bus ištaisyti. Šiuo atžvilgiu turite patys imtis atsargumo priemonių. Bet kuriuo atveju, mes nebūsime atsakingi už žalą ar nuostolius, kuriuos sukėlė paskirstyta atsisakymo aptarnauti ataka, virusai ar kita technologiškai kenksminga medžiaga, galinti užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis ar kitą nuosavą medžiagą dėl to, kad naudojatės mūsų Interneto svetaine.
  • Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nepakankamą Interneto svetainės priežiūrą ir (arba) pavėluotą ar neįvykusį bet kokios Medžiagos pateikimą.
  • Atkreipiame dėmesį, kad mūsų Interneto svetainė yra skirta tik vidiniam ir privačiam naudojimui, todėl jūs patvirtinate, kad nenaudosite mūsų Interneto svetainės komerciniais ar verslo tikslais
  • Mes neprisiimame jokios atsakomybės už toliau nurodytus nuostolius (net jei tokie nuostoliai yra iš anksto numatyti): pajamų ar įplaukų netekimą, verslo praradimą, pelno netekimą, numatytų santaupų praradimą, duomenų praradimą ar vadovybės ar darbuotojų laiko iššvaistymą.
  • Medžiagoje gali pasitaikyti netikslumų ir rašybos klaidų. Mes negarantuojame, kad Medžiaga bus tiksli ar išsami.
  • Mes neatsakome už jokius nuostolius, kilusius dėl jūsų veiksmų ar neveikimo, kurie buvo grindžiami šioje Interneto svetainėje pateikta Medžiaga. Tačiau jokios šių Interneto svetainės  naudojimo sąlygų nuostatos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ir neapriboja mūsų atsakomybės asmens mirties ar sužalojimo atveju, jei to priežastis buvo mūsų aplaidumas, taip pat atsakomybės dėl tyčios ar didelio neatsargumo ir (arba) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima atmesti ar apriboti pagal Lietuvos teisę.
 • Aptarnaujamos šalys
  • Ši Interneto svetainė yra skirtos tik Lietuvos  lankytojams. Jei prieiga galima iš kitų šalių, tuomet ši Interneto svetainė nenumato tokio naudojimo ir tokiu atveju lankytojai  gali prisijungti prie šios Interneto svetainės  savo pačių rizika.
 • Mūsų Interneto svetainės  naudojimo sąlygų pakeitimai
  • Laikas nuo laiko galime keisti šias Interneto svetainės  naudojimo sąlygas; tokiu atveju naujausia jų versija bus skelbiama Interneto svetainėje. Rekomenduojame reguliariai tikrinti šias Interneto svetainės  naudojimo sąlygas, kad galėtumėte nuspręsti, ar jų pakeitimai jus tenkina. Jei, gaunate pranešimą apie mūsų Interneto svetainės  naudojimo sąlygų pakeitimus ir (arba), jei toliau jungiatės prie ir naudojate Interneto svetainę  po pranešimo apie jų atnaujinimą, bus laikoma, kad sutinkate su šių Interneto svetainės  naudojimo sąlygų pakeitimais.
 • Teisinė atitiktis ir taikoma teisė
  • Šioms Interneto svetainės  naudojimo sąlygoms taikoma Lietuvos teisė. Lietuvos teismai turi neišimtinę jurisdikciją sprendžiant bet kokius reikalavimus, kylančius iš ar susijusius su apsilankymu šioje Interneto svetainėje. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, Vilnius, tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt dėl ginčo neteisminio sprendimo.
 • Susisiekite su mumis
  • Jei mūsų Interneto svetainėje  publikuojama medžiaga jums kelia susirūpinimą ar abejones arba, jei turi klausimų dėl šios Interneto svetainės  naudojimo sąlygų, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu mail@mandalos-masažai.lt  Mūsų pašto adresas korespondencijai yra UAB Mandalos Masažai, K. Kalinausko g. 2b- 2, Vilnius 03107, Lietuva.